Giải thưởng

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động của xã hội. Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh đã được Nhà nước cùng các tổ chức xã hội trao tặng nhiều kỷ niệm chương và bằng khen vô cùng cao quý.

Đối tác