11/06/2021

Để việc thực hiện xây dựng 2 tuyến đường kết nối trực tiếp vào dự án Sân bay Quốc Tế Long Thành (Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai) nên việc xây dựng khung giá chính sách đền bù, thực hiện giải phóng mặt bằng cần phải được triển khai một cách nhanh chóng.

* 2 phương án xây dựng khung chính sách đền bù, hỗ trợ.

Chiếu theo quyết định phê duyệt triển khai đầu tư xây dựng Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành giai đoạn 1 của Thủ Tướng Chính Phủ, để đảm bảo việc kết nối giao thông tại khu vực phát triển sân bay này, 2 tuyến đường chính kết nối đến Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm tuyến số 1 và tuyến số 2.

Theo đơn vị tư vấn, tuyến số 1 có tổng chiều dài 3,8km kết Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành kết nối với tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và khớp nối với đường tỉnh 25C. Tuyến số 2 có tổng chiều dài 3,5km có điểm đầu giao với tuyến số 1, chạy song song với tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và điểm cuối giao với đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Trưởng ban điều hành dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành thuộc Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) - Ông Nguyễn Khắc Phong cho biêt, đơn vị chủ đầu tư xây dựng 2 tuyến đường kết nối đến Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành cho hay, việc triển khai đầu tư xây dựng 2 tuyến đường số 1 và số 2 là vô cùng cấp bách để đảm bảo tốt nhất việc kết nối giao thông khi sân bay Long Thành đi vào vận hành và khai thác. Đặc biệt hơn, tuyến đường số 1 còn đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi nó còn là tuyến chính phục vụ quá trình xây dựng Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành giai đoạn 1. Để thực hiện điều này, đòi hỏi các đơn vị chức năng thực hiện sớm công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải được triển khai càng sớm càng tốt.

Để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các cơ quan chức năng có liên quan phải xây dựng được khung giá chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng 2 tuyến đường.

Theo ACV - Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam cho biêt, khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư của dự án Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1572/QĐ-Ttg ngày 14-10-2017. Theo đó, hạng mục xây dựng 2 tuyến giao thông kết nối đến sân bay Long Thành có thể đề xuất áp dụng theo khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành đã được phê duyệt.

Nhưng hiện tại do tuyến đường số 2 có sự trục trặc vì nằm trong hành lang của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-Ttg ngày 10-5-2017 của Thủ Tướng Chính Phủ. Do đó, đối với khung chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất xây dựng 2 tuyến đường kết nối đến Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành, đơn vị tư vấn đưa ra 2 phương án thực hiện như sau bao gồm: phương án 1, áp dụng khung chính sách của dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành cho toàn bộ hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2; phương án 2, áp dụng khung chính sách của dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành đối với tuyến số 1 và áp dụng khung chính sách của dự án tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đối với tuyến số 2.

Sơ đồ kết nối giao thông đến với khu vực phát triển Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành.

Theo ông Nguyễn Khắc Phong cho biết thêm, qua rà soát cho thấy chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư của 2 dự án quy hoạch trên cơ bản tương đương. Tuy nhiên còn mặt khác là giữa 2 khung chính sách này có 3 điểm chênh lệch gồm: hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành hỗ trợ bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trong khi dự án tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu áp dụng mức 1,5 lần; hỗ trợ thuê nhà ở đối với dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành áp dụng mức 4 triệu đồng/hộ/tháng còn dự án tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu áp dụng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng; chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống đối với dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành áp dụng mức 4,5 lần mức lương tối thiểu vùng còn dự án tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện chưa được đề cập.

Do có sự chênh lệch nên việc dẫn đến tổng kinh phí đầu tư dành cho công tác giải phóng mặt bằng theo 2 phương án cũng có sự chênh lệch theo. Cụ thể như sau, đối với phương án triển khai 1 thì tổng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, đối với phương án triển khai 2 với tổng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm gần 59 tỷ đồng so với phương án triển khai 1. “Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu của dự án, ACV - Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận áp dụng khung chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho 2 tuyến đường giao thông kết nối theo một trong hai phương án trên” - ông Nguyễn Khắc Phong cho biết.

* Áp dụng chung khung chính sách dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành là hợp lý.

Theo ông Võ Tấn Đức -  Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, việc xây dựng 2 tuyến kết nối giao thông, đặc biệt là tuyến số 1 phục vụ xây dựng Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành giai đoạn 1 là vô cùng cấp bách. Do đó, phải thực hiện một cách nhanh chóng hoàn thiện xây dựng khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện thu hồi đất của người dân.

Đối với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, việc thống nhất sử dụng chung khung chính sách của dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành để thực hiện đối với cả 2 tuyến đường (phương án 1) là hợp lý nhất. “UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN-MT chủ trì, cùng với Sở Tài chính, UBND huyện Long Thành, ACV và các đơn vị có liên quan tiền hành tham mưu UBND Tỉnh có ý kiến thực hiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư đối với dự án xây dựng 2 tuyến đường để UBND Tỉnh sớm trình lên Thủ Tướng Chính Phủ xem xét phê duyệt” - Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Võ Tấn Đức yêu cầu.

Đối với công tác bố trí triển khai tái định cư cho người dân, hiện nay UBND Tỉnh đã giao UBND huyện Long Thành khẩn trương rà soát, xác định chính xác số hộ dân tại khu vực triển khai xây dựng cần bố trí tái định cư một cách hợp lý. Khi hoàn thành phải có văn bản gửi UBND Tỉnh để đề xuất Thủ Tướng chấp thuận bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ triển khau xây dựng 2 tuyến đường kết nối từ khu vực phát triển Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành vào khu dân cư TĐC Lộc An - Bình Sơn.

Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng diễn ra đúng với kế hoạch, UBND  huyện Long Thành đã phải triển khai xây dựng kế hoạch, xác định tiến độ, nguồn nhân lực triển khai thực hiện. “Trong trường hợp cần thiết nhất khi triển khai, UBND huyện Long Thành đề xuất tiếp tục sử dụng đội ngũ cán bộ biệt phái mà UBND Tỉnh đã điều động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án Sân bay Quốc tế Long Thành để giải quyết tiếp công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án xây dựng 2 tuyến đường” - Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh thêm.

 

Từ khóa: Century CIty, Sân bay Long Thành, Đất nền Long Thành, Đất nền Đồng Nai, Đất nền đầu tư, Khu Tái Định Cư Lộc An - Bình Sơn