15/03/2023

Theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam TS. Nguyễn Văn Đính, tiếp theo sau hàng loạt chỉ đạo, chỉ thị, công điện, Nghị định,... mà gần đây Chính phủ liên tiếp ban hành. Ngày 11/03/2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP cho thấy tính quyết liệt của Chính phủ về việc quyết tâm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy trở lại sự ổn định, phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Từ khóa: Legacy Prime, Kim Oanh Group, Bình Dương, Căn Hộ Bình Dương, Căn Hộ Thuận An, Legacy Central, Legacy Central Thuận An, Legacy Central Bình Dương, Căn hộ giá rẻ Bình Dương, Căn hộ khu công nghiệp.