25/08/2021

Về việc xác định cụ thể các mốc ranh giới của 2 tuyến đường kết nối đến khu vực phát triển dự án Cảng Hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành do có sự thay đổi về diện tích đã được thực hiện tạo cơ sở cho Huyện Long Thành thực hiện các bước tiếp theo đối với tiểu dự án giải phóng mặt bằng.

  • Xác định lại lộ giới mốc ranh giới phục vụ tiến hành thu hồi đất.

Theo thông tin quy hoạch, để phục vụ cho việc kết nối đến khu vực phát triển Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành giai đoạn I sẽ có 2 tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng mới gồm các tuyến T01 và T02.

Ban đầu, theo UBND Huyện Long Thành, phục vụ xây dựng tuyến T01, địa phương tiên hành thực hiện thu hồi hơn 71 hecta đất; đối với tuyến T02, sẽ tiến hành thu hồi gần 73 hecta đất.

Tuy nhiên, qua việc rà soát giữa bản vẽ thu hồi đất so với kế hoạch sử dụng đất hằng năm (năm 2021) và Quyết định số 1777/QĐ-Ttg (ngày 11-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ) phê duyệt dự án tiến hành đầu tư xây dựng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn I, diện tích đất thu hồi đối với tuyến đường T01 tăng gần 23 hecta. Nguyên nhân là do bản vẽ thiết kế bao gồm cả phần diện tích quy hoạch xây dựng tuyến đường đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Do có sự chênh lệch về phần diện tích đất thu hồi, nên bản đồ thu hồi đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất và các mốc ranh giới ban đầu buộc phải có sự điều chỉnh để có thể phê duyệt kế hoạch thu hồi đất cho phù hợp.

Để tiến hành thực hiện các điều chỉnh hồ sơ trên, UBND Huyện Long Thành kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị đến ACV - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, chủ đầu tư của dự án thành phần 3, dự án Sân bay Long Thành giai đoạn I, cung cấp hồ sơ về bản vẽ thiêt kế chính thức của 2 tuyến đường kết nối đến khu vực Sân bay Long Thành.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện Long Thành - Ông Dương Văn Nhất cho biết, sau kiến nghị của địa phương, ngày 19-7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã cung cấp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi hệ thống tuyến đường giao thông kết nối của 2 tuyến T01 và T02 cho UBND tỉnh (theo Văn bản số 2305/TCTCHKVN-LT).

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 8616/UBND-KTNS ngày 23-7 chỉ đạo Sở Giao Thông – Vận Tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên – Môi Trường, UBND Huyện Long Thành và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam rà soát số liệu mốc ranh giới đã cắm trước đây xác định cụ thể để làm cơ sở giao cho Huyện Long Thành thực hiện tiến hành công tác thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư theo quy định ban hành.

Ngày 16/8/2021 vừa qua, Sở Giao Thông – Vận Tải đã có Văn bản số 3712/SGTVT-KHTC báo cáo UBND tỉnh về việc xác định cụ thể các lộ mốc ranh giới tuyến T01 và T02 dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng triển khai dự án Sân bay Long Thành. “Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương sẽ căn cứ vào đó để tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án” - ông Dương Văn Nhất cho biết thêm.

  • Nghiên cứu khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban Điều hành dự án Sân bay Long Thành trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, việc xây dựng 2 tuyến đường kết nối đến khu vực phát triển dự án Sân bay Long Thành được xem là rất cấp bách. Đặc biệt, tuyến đường T01 là tuyến giao thông phục vụ quá trình xây dựng triển khai dự án Sân bay Long Thành giai đoạn I. Để thực hiện điều này, đòi hỏi công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải được triển khai sớm nhất có thể.

Để triển khai các công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, các cơ quan chức năng có liên quan phải xây dựng được khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ triển khai xây dựng 2 tuyến đường trên.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết thêm, khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư của dự án Sân bay Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1572/QĐ-Ttg ngày 14-10-2017. Theo đó, hạng mục 2 tuyến giao thông kết nối có thể đề xuất áp dụng theo khung chính sách đền bù của dự án Sân bay Long Thành đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, do tuyến đường số 2 lại nằm trong hành lang an toàn của dự án tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-Ttg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đối với khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện thu hồi đất xây dựng 2 tuyến đường kết nối đến khu vực Sân bay Long Thành, đơn vị tư vấn đưa ra 2 phương án thực hiện gồm: phương án 1, áp dụng khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành cho toàn bộ hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và 2; phương án 2, áp dụng khung chính sách của dự án sân bay Long Thành đối với tuyến số 1 và áp dụng khung chính sách của dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vùng Tàu đối với tuyến số 2.

Theo ông Võ Tấn Đức - Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đối với khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư việc thống nhất sử dụng chung khung chính sách của dự án Sân bay Long Thành để thực hiện đối với cả 2 tuyến đường (phương án 1) là hợp lý nhất. Đồng thời, đây cũng là phương án tạo thuận lợi cho quá trình tiến hành triển khai thực hiện.

Do đó, cuối quý II/2021 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình số 7350/TTr-UBND về việc bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn I. UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng chung khung chính sách của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Sân bay Long Thành đối với tiểu dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối đến khu vực phát triển Sân bay.

Ngày 27-7, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 5104/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc dự án đầu tư xây dựng dự án Sân bay Long Thành giai đoạn I.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc dự án đầu tư triển khai xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn I, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Từ khóa: Century CIty, Sân bay Long Thành, Đất nền Long Thành, Đất nền Đồng Nai, Đất nền đầu tư, Khu Tái Định Cư Lộc An - Bình Sơn