26/08/2021

Với số liệu đưa ra, hơn 3300 tỷ đồng là số tiền mà chính quyền tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giải ngân để tiến hành thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của những hộ dân đã bị giải tỏa để triển khai xây dựng dự án Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành.

Cụ thể như sau, các cơ quan hữu quan của tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng trong tổng vốn hơn 9.100 tỷ đồng trong kế hoạch thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Sân bay Long Thành. Con số này đã đạt 28,7% kế hoạch đề ra ban đầu.

Theo tìm hiểu, 22.800 tỷ đồng là nguồn vốn Trung ương bố trí triển khai phát triển cho dự án Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành. Cho đến hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân hơn 10.600 tỷ đồng, đạt 4,5% kế hoạch vốn ban đầu.

Trong đó, vào năm 2019, tỉnh Đồng Nai thực hiện giải ngân nguồn vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Con số này của năm 2020 là hơn 6.100 tỷ đồng.
Khu dân cư tái định cư Lộc An - Bình Sơn là khu tái định cư dành cho người dân bị thu hồi đất để tiến hành phục vụ xây dựng dự án Sân bay Long Thành. Tổng diện tích khu vực này là hơn 280 hecta, quy mô dân cư trên 28.500 người.

 

Từ khóa: Century CIty, Sân bay Long Thành, Đất nền Long Thành, Đất nền Đồng Nai, Đất nền đầu tư, Khu Tái Định Cư Lộc An - Bình Sơn