02/03/2022

Bộ Giao Thông – Vận Tải yêu cầu tận dụng hết các kết quả nghiên cứu trước đây, phối hợp với các cơ quan, các đơn vị để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu trong tháng 3/2022.

Liên quan đến các phương án tổ chức nút giao các tuyến giao thông kết nối đến khu vực Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành, Thứ trưởng Bộ Giao Thông – Vận Tải Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản, trong đó nêu rõ: Long Thành là Cảng hàng không Quốc tế quan trọng cấp Quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không Quốc tế của khu vực. Việc nghiên cứu kết nối khu vực Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Tại Nghị quyết số 95 thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành giai đoạn 1, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao Thông – Vận Tải nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đồng bộ với từng giai đoạn triển khai đầu tư.

Hạng mục giao thông kết nối với khu vực phát triển Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành cũng đã được nghiên cứu tại báo cáo nghiên cứu khả thi trong quá trình lập, trình phê duyệt và triển khai dự án xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo thứ trưởng Lê Anh Tuấn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 04/5 quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ từ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch mạng lưới đường sắt. Các quy hoạch nêu trên đã tiếp tục rà soát, hoạch định các tuyến giao thông kết nối thông qua phương thức vận tải đường bộ, đường sắt tới khu vực phát triển Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành.

Công tác triển khai đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trong khu vực cũng đã, đang và tiếp tục được thực hiện hoặc trong giai đoạn chuẩn bị dự án để bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành sau khi hoàn thành giai đoạn 1 như dự án xây dựng các tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (thuộc tuyến đường vành đai 3 TP.HCM), dự án xây dựng tuyến giao thông kết nối khu vực Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành giai đoạn 1,... Tuy nhiên, do tiến trình đầu tư các dự án nêu trên không được triển khai đồng thời có thể dẫn tới phương án kết nối, tổ chức giao thông giữa các dự án không đồng bộ, xảy ra nhiều bất cập khi đưa vào khai thác.

Do vậy, để bảo đảm cho việc thực hiện các công tác triển khai đầu tư các công trình giao thông trong khu vực đúng theo như quy hoạch, phương án kết nối giao thông đồng bộ; đồng thời có cơ sở chỉ đạo, định hướng việc lập kế hoạch, bố trí nguồn lực đáp ứng được mục tiêu đề ra, Bộ Giao Thông – Vận Tải giao Viện Chiến lược và Phát triển GTVT rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương để đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch đối với các hệ thống tuyến giao thông kết nối trong khu vực; Bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành Quốc gia, tham mưu đề xuất Bộ Giao Thông – Vận Tải các nội dung cần điều chỉnh để Bộ góp ý với các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh/thành phố thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có trách nhiệm rà soát, cập nhật tiến trình đầu tư các dự án giao thông trong khu vực phục vụ kết nối tới khu vực Cảng hàng không Quốc tế Sân bay Long Thành để nghiên cứu tổng thể, đề xuất giải pháp xử lý các nút thắt, bất cập trong quá trình đầu tư các dự án; phương án kết nối, tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực; Tận dụng các kết quả nghiên cứu trước đây, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan để hoàn thiện nội dung nghiên cứu trong tháng 3/2022.

 

Từ khóa: Bình Dương, Căn Hộ Bình Dương, Căn Hộ Thuận An, Legacy Central, Legacy Central Thuận An, Legacy Central Bình Dương, Căn hộ giá rẻ Bình Dương, Căn hộ khu công nghiệp, Century CIty