17/05/2021

UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị với ACV - Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam khẩn trương triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở đối với hạng mục xây dựng 2 tuyến đường kết nối Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành. Đồng thời, hoàn thiện tất hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho UBND H.Long Thành để tiến hành triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Áp dụng về khung chính sách bồi thường và bố trí tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng 2 tuyến đường kết nối Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành, UBND tỉnh giao UBND H.Long Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu văn bản báo cáo đề xuất việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trên 2 tuyến đường (số 1 và 2) vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu văn bản kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ cho phép bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trên 2 tuyến đường vào khu dân cư tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Số tiền thu sử dụng đất và hạ tầng được từ các hộ dân sẽ nộp trả cho ngân sách trung ương.

Theo quy hoạch, sẽ có 4 tuyến đường chính được xây dựng mới để kết nối giao thông cho Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành. Trong số này, 2 tuyến đường số 1 và 2 sẽ ưu tiên được xây dựng trước để vừa thực hiện kết nối giao thông, vừa phục vụ thi công dự án Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành.

Cho đến nay, kết quả rà soát của UBND H.Long Thành cho thấy, để phục vụ xây dựng 2 tuyến đường kết nối Cảng Hàng Không Quốc Tế Sân Bay Long Thành, địa phương sẽ phải thực hiện thu hồi hơn 136ha đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân.

 

Từ khóa: Century CIty, Sân bay Long Thành, Đất nền Long Thành, Đất nền Đồng Nai, Đất nền đầu tư, Khu Tái Định Cư Lộc An - Bình Sơn